اطلاعیه

مسابقه دوستانه کبدی

جمعه ۲ / ۸ / ۹۳ ساعت ۱۸ سالن رزمی بیدخت

با حضور مسئول هیئت کبدی استان جناب آقای دکتر برغمدی

هیئت کبدی بیدخت