تیم ژیمناستیک و طناب زنی دختران و پسران ورزش  و جوانان بیدخت در قالب تیم دانش آموزی شهرستان گناباد از ۱۷ خرداد ماه لغایت ۲۷ خرداد ماه در مسابقات استانی دانش آموزی شرکت کردند . 

در بخش دختران تیم ژیمناستیک و طناب زنی که برای اولین در این مسابقات شرکت نموده بودند متاسفانه برغم تمرینات فشرده و زحما ت مربیان پرتلاش خانم ها قاسم زاده و مسعودی و مهدوی  جایگاهی به خود اختصاص ندادند . در بخش پسران نیز تیم ژیمناستیک  از ۲۲ خرداد ماه در سالن علی یزدزاد مشهد با ۱۸ تیم شرکت کننده از شهرستان ها و نواحی مشهد به رقابت پرداختند و با توجه به اولین دوره حضور این عزیزان انتظارات را براورده ننموند اما در بخش پرش خرک هاشم کاظمی و امیر رضا روحی توانستند به مقام های سوم مشترک انفرادی با مشهد و چهارمی و پنجمی حرکات زمینی محمد دهمرده و هاشم کاظمی دست یابند که تلاش این عزیزان در برابر دانش آموزان مشهدی که قهرمانی کشور را یدک می کشیدند قابل تقدیر بود . تمامی نفرات برتر در مسابقات ژیمناستیک از نواحی مشهد بودند گه نشانگر توجه ویژه و وجود تجهیزات مدرن در شهر مشهد می باشد .

در بخش طناب زنی نیز که در سالن مهدیزاده بلوار معلم مشهد برگزار می شد نیز با توجه به اولین دوره حضور در مسابقات ،تیم طناب زنی تنها در بخش انفرادی نمایشی و جاگینگ انفرادی مهرشاد بیناباجی به مقام چهارم دست یافت . در این مسابقات تیم سبزوار  که قهرمان کشور نیز می باشد به مقام اول رسید .

اعضا تیم طناب زنی پسران : 

محمد بلوچی ، علی دادمندیان ، حمید رضا رمضانی ، مهرشاد بیناباجی ، مصطفی و مجتبی مقنی

اعضاء تیم ژیمناستیک : محمد جواد شاهدوست ، مهدیار بخشی زاده ، علی بخشی زایی ، حامد صفری ،علی دادمندیان، امیررضاروحی،امیر رضا امانیان ، هاشم کاظمی ، محمد دهمرده ، رضا کاظمی

مربیان طناب زنی و ژیمناستیک دختران  : سرکار خانم ها قاسم زاده ، مسعودی ، مهدوی و قرچه

مربیان طناب زنی و ژیمناستیک پسران : قاسم زاده  ، دهمرده ، کاظمی و پیرزاده

بدینوسیله تشکر ویژه ای از کارشناس محترم تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان جناب آقای پورعیدی و همکارانشان بخصوص جناب آقای عصفوری به جهت اعزام و تجهیز تیم های بیدخت داشته و امید است این توجهات برای سالیان بعد نیز استمرار داشته باشد .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدختDSC03827

DSC03808 DSC03832DSC03816DSC03819

DSC03815