دبستان شهید رفیعی دربخش پسران ودبستان فاطمه سعادت در بخش خواهران دانش آموز مقام اول طناب کشی شهرستان را کسب نمودند
رئیس ورزش وجوانان شهر بیدخت گفت مسابقات طناب زنی دانش آموزان سطح شهرستان گناباد به میزبانی تربیت بدنی بیدخت در سالن ورزشی این شهر برگزار شد و دبستان رفیعی وسعادت مقام اول طناب کشی شهرستان را کسب نموده اند
یاسر قاسم زاده افزود : تعداد ۳۰ دانش آموز در غالب ۶ مدرسه شرکت کرده بودند که دانش آموزان در مدت زمان ۷۵ ثانیه در یک مربع ۷*۷ به اجرای حرکات خود می پرداختند .
سرپرست کل مسابقات آقای قاسم زاده ضمن تشکر از همه مربیان ورزش شرکت کننده در این رقابت ها از عدم توجه برخی مدارس و معلمان تربیت بدنی گلایه کرده و ابراز امیدواری نمودند تا توجه بیشتری به این رشته جذاب شود .
وی افزود:در این مسابقات بیشترین مقام را در بخش پسران دانش آموزان دبستان شهید رفیعی از آن خود نموده و علی دادمند و مهرشاد بیناباجی به عنوان بهترین طناب زنان شهرستان انتخاب شدند و در بخش دختران نیز ۶۰ دانش آموزان با یکدیگر به رقابت پرداختند در این بخش نیز مدارس سعادت ، پرستو و سما به مقام های اول تا سوم دست یافتند.
قاسم زاده افزود : خانمها مهدوی ، قرچه ،زمانی و قاسم زاده به عنوان داور در بخش خواهران و در بخش پسران طالبی ، قاسم زاده و دهمرده به عنوان داور همکاری داشتند .
نتایج کامل پس از بررسی داوران به مدارس اعلام خواهد شد
اطناب2
طناب3