مسابقات طناب زنی دانش آموزان شهرستان گناباد در سالن بیدخت

مسابقات طناب زنی دانش آموزان سطح شهرستان گناباد به میزبانی تربیت بدنی بیدخت در سالن ورزشی در روز یک شنبه ۲۰ بهمن برگزار شد . .

در این رقابت ها که در ساعت ۹ صبح برای پسران برنامه ریزی شده بود تعداد ۳۰ دانش آموز در غالب ۶ مدرسه (از هر مدرسه حداکثر ۵ دانش آموز جواز حضور داشتند) شرکت کرده بودند دانش  آموزان در مدت زمان ۷۵ ثانیه در یک مربع ۷*۷ به اجرای حرکات خود می پرداختند .

در پایان این رقابت ها سرپرست کل مسابقات آقای قاسم زاده ضمن تشکر از همه مربیان ورزش شرکت کننده در این رقابت ها از عدم توجه برخی مدارس و معلمان تربیت بدنی گلایه کرده و ابراز امیدواری نمودند تا توجه بیشتری به این رشته جذاب شود .

در این مسابقات بیشترین مقام را در بخش پسران  دانش آموزان دبستان شهید رفیعی از آن خود نموده و علی دادمند و مهرشاد بیناباجی به عنوان بهترین طناب زنان شهرستان انتخاب شدند در بخش دختران نیز که از ساعت ۱۱ آغاز شد ۶۰ دانش آموزان با یکدیگر به رقابت پرداختند  در این بخش  نیز مدارس سعادت ، پرستو و سما به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

. در بخش دختران سرکار خانمها مهدوی ، قرچه ،زمانی و قاسم زاده به عنوان داور و در بخش پسران آقایان طالبی ، قاسم زاده و دهمرده به عنوان داور همکاری داشتند .

نتایج کامل پس از بررسی داوران به مدارس اعلام خواهد شد

طناب طناب2

طناب4طناب5

طناب3