علاقمندان جهت حضور در مسابقات کبدی و طناب کشی به اقایان کاظمی و ترکاء مراجعه نمایند . از سوی تربیت بدنی بیدخت و شورای اسلامی به برندگان جوایزی اهدا خواهد شد .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت

Slide1