در جلسه ای که در ۸ مردادماه با مسئولان شهر بیدخت و مسئولان قبلی هیئت های ورزشی انجام شد مسئولان جدید هیئت های وزشی انتخاب شده و اسامی انان برای اطلاع همشهریان عزیز اعلام می شود .

masolan