در روز چهارشنبه اول مرداد ماه ۱۳۹۳ با همکاری هیئت باستانی شهر بیدخت مراسم افطار گشایی ورزشکاران برگزار شد .

مسئول هیئت باستانی اظهار داشتند با همکاری ورزشکاران گود باستانی غدیر و همت دیگر عزیزان مراسم افطار گشایی در محل سالن ورزشی بیدخت برگزار شد . آقای دهمرده ضمن تشریح برنامه های هیئت باستانی در سال ۹۲ و برنامه های پیشرو در جمع حاضرین بیان نمودند : باستانی کاران در تمام طول سال برنامه های ثابت خود را داشته و در برخی مناسبت ها نیز در گودهای دیگر شهرستان نیز به اجرای مراسمات مشترک پرداخته اند و نیز ابراز داشتند که که بیدخت در زمینه برگزاری کلاس های مستر باستانی کاران از گود های فعال شهرستان در این زمینه می باشد .

این مراسم در محل سالن ورزشی و مکان تمرینی باستانی کاران  بعد از نماز جماعت و با حضور ۳۵ ورزشکار برگزار شد.

photo:M.dahmardeh

روابط عمومی ورزش و جوانا ن بیدخت