امشب سر مهربان نخلى خم شد…

در کیسه نان بجاى خرما غم شد

در کنج خرابه ها زنى شیون کرد

 همبازى کودکان کوفه کم شد.

ایام ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان امام علی (ع) بر تمامی مسلمانان جهان تسلیت باد .

ورزش و جوانان بیدخت

magnitude-night1

برچسب‌ها