ضمن تبریک به پیشکسوتان فوتسال بیدخت و مجموعه فرهنگی ورزشی فجر، ارزومندیم تلاش ،همت ،جدیت و اخلاق این عزیزان الگویی  برای تمامی ورزشکاران بیدخت باشد .

 

ورزش و جوانان بیدخت – هیئت فوتبال