با توجه به استقبال در خور از کلاسهای ورزشی بیدخت در بخش آقایان تعداد ۲۸ نفر از افراد فعال و موفق در کلاسهای تنیس روی میز ، کشتی ، ژیمناستیک و فوتبال در برنامه استخر شهید رجایی در روز سه شنبه ۱۹ آذر ماه شرکت کردند .

این برنامه از طرف تربیت بدنی بیدخت برنامه ریزی و انجام گرفت

estakr