تربیت بدنی بیدخت نیز در فصل بهار خود را بهاری نموده است . در ادامه تصاویری از حال و هوای تربیت بدنی در فصل بهار خواهید دید.

DSC03515

DSC03513

DSC03510

DSC03508

DSC03506

DSC03502

DSC03498