انسان برای رسیدن به کمال جسمی و سلامت بدنی ، نیازمند تحرک و ورزش میباشد تا اندام و به طبع آن سلولهای زنده خود را به فعالیت وادارد . این فعالیت باعث سوخت و ساز و تحرک شده و تلاش برای زنده بودن را بیش از پیش افزایش میدهد در نتیجه تمامی بخشهای  بدن در سیر رشد و پویایی با هم همراه میشوندو سوخت و ساز منظم منابع انرژی در بدن و تولید انرژی بهینه میگردد.

IMG_20150919_151508

ورزش نه تنها بر روی سلامت و پویایی جسمی بسیار موثر است بلکه باعث آرامش و تقویت روح نیز ممیگردد .ورزش با تاثیری که بر آرامش روحی میگذارد به انسان اجازه میده تا بهتر فکر نماید و تصمیم بگیرد، لذا انسانهایی که به ورزش روی آورده اند در شرایط بحرانی بهتر از دیگران تصمیم میگیرند و عمل میکنند. در فواید ورزش مطالب بسیار زیادی وجود دارد که در این مطلب نمی گنجد . خوشبختانه در سالهای اخیر ورزش همگانی (علی الخصوص پیاده روی) در شهر بیدخت رونق بسیار خوبی گرفته است . اما روی مطلب ما در این بحث در خصوص پرداخت هزینه برای ورزش می باشد . در شهرستان گناباد و شهر خودمان اینگونه برایمان جا افتاده است که همیشه باید تمام امکانات و وسایل در خدمت ما باشد ان هم رایگان تا به سمت ورزش و ورزش کردن سوق یابیم . هر چند در بعد زیر ساخت های ورزشی شهر بیدخت از امتیازات بسیار بالایی برخوردا است اما در بحث هزینه کردن برای ورزش متاسفانه انگونه که باید این تفکر هنوز بر روی افکارمان غالب است که سازمان ها باید و باید تمام تجهیزان را به صورت کاملا رایگان در اختیار ما قرار دهند و این نیز برای ما جا افتاده است که وظیفه این سازمان ها تامین وسایل و ملزومات است و وظیفه ما به شخصه حضور و استفاده از این امکانات .

۲۰۱۶۰۲۰۴_۱۵۲۰۵۸

با تمام این تفاسیر تفکر دوم و منفی دیگری که بر ما غالب شده است که در برخی موارد کمک به ورزش را در اولویت ها چندم قرار می دهیم . در شهر بیدخت افرادی هستند که با هزینه استفاده از سالن در حدود ۱۵ تا ۲۰ تومان مشکل دارند اما در دیگر موارد تا چند میلیون کمک مالی می نمایند . این را هم باید گفت که افراد حقشان است تا در مورد هزینه کرد خود تصمیم بگیرند اما برخی موارد نیز اگر بیاندیشیم چه بسا کمک به ورزش و تامین ملزومات اجر و پاداشی دوچندان برای ما رقم بزند .

یگی از ایراداتی که می توان گرفت به مسئولین  ورزشی است که هنوز برغم سالیان زیاد نتوانسته اند این فرهنگ را جا بیندازند و کسور وظیفه نموده اند .

یکی از دوستان روستای مند عمل بسیار ارزشمندی اجرا نموده  که زکات وفطریه را با تایید روحانی روستا به کمک به ورزش اختصاص داده اند که نشان دهنده سطح بالای اهمیت به ورزش از دیدگاه این روحانی و بخصوص از دیدگاه اسلام می باشد .

در سال گذشته در ماه محرم به تمامی روحانیون معزز شهر بیدخت نامه ای ارسال شد که در منابر و بحث های مذهبی کمک مالی به ورزش نیز اشاره شود که با توجه به صلاحدید روحانیون معزز این اتفاق نیفتاد . باید خاطر نشان نمود در حالی که در خصوص اعتبارات ورزشی در شهر بیدخت بسیار اندک و به کلامی در حد صفر می باشد برخی هیئت های ورزشی در شهر بیدخت با کمک چند صد هزار تومان بسیار از کمبود های انها قابل حل بوده که این خود باعث جذب جوانان به سمت ورزشی خاص می شود .

مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی ها خود فرمودند : ورزش به عنوان یک واکسن در مقابل بسیاری از بیماری های اجتماعی هنوز آن گونه که شایسته است مورد توجه نیست. متاسفانه تکیه بیش از حد به بحث ورزش قهرمانی باعث شده تا امر مهم ورزش همگانی که سلامت جامعه را تا حدود زیادی تضمین می کند در سایه قرار گرفته است. بدون تردید در این باره یک فدراسیون و حتی وزارت ورزش به تنهایی پاسخگوی نیاز ها نیستند. این امر مهم باید به شکل یک قانون در همه سازمان های دولتی و خصوصی به مرحله اجرا در آید. یادمان نرود که هزینه کردن در مورد ورزش همگانی قبل از آن که یک خرج کردن باشد یک پس انداز است. سلامت روحی و جسمی افراد با پرداختن به ورزش باعث شادابی و نشاط جامعه می شود و دستاوردهای مهمی در بر دارد که تقریبا همه از مزایای آن با خبریم.

IMG_20150808_210621 (1)

امیدواریم با توجه به وجود افراد متول در شهر بیدخت اهمیت به بعد ورزش و تامین ملزومات ورزشی برای ورزشکاران حرف اول را در شهرستان و حتی استان بزنیم . موارد فوق منکر کمک برخی عزیزان در خصوص کمکهای ورزشی به شهر بیدخت نیست و هنوز افرادی هستند که این فکر را دارند که عدم توجه به ورزش باعث سوق دادن جوانان بیدخت به سمت برخی انحرافات شده که دیگر راه بازگشتی برای ان نیست .

دست تمامی افرادی که کمک حال ورزش و ورزشکاران بیدخت هستند به گرمی می فشاریم .

۲۷ / ۲ / ۹۵