جناب آقای صابر میرزایی بازیکن   آوای کویر بیدخت

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم ، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.

اداره ورزش و جوانان بیدخت


  1. استا گفت:

    ضمن تشکر فراوان از آن نهاد محترم ما نیز اوج سعادت را برای آن عزیز و بازماندگان از خداوند منان خواستاریم