برادران محترم صفری مسولین محترم کمیته های هیئت فوتبال بیدخت

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم.

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت