تیم کوهنوردی بیدخت متشکل از اقایان میثمی ، امانیان ،شورابی و خانم مهدوی موفق شدند به همراه تیم کوهنوردی شهرستان گناباد به قله دماوند صعود نمایند. این صعور در جهت یاد کودکان معلول ذهنی شهید کامیاب و توجه بیشتر به انان برگزار گردید

ورزش و جوانان بیدخت