صعود مشترک تیم کوهنوردی بیدخت و کاشمر بیاد صعود اسمانی همنوردان درقله اشترانکوه

قله سیاه کوه
ارتفاع ۲۸۳۰متر
دمای بالای قله منفی ۹
سرعت وزش باد ۴۰ کیلومتر بر ساعت

ورزش و جواناندبیدخت