اعضاء کوهنوردی بیدخت موفق شدند همزمان با هفته وحدت به تفتان صعود نمایند  .

تیم کوهنوردی بیدخت در چند سال اخیر با همت بالا برنامه هفتگی خود را دنبال نموده و صعودهایی به کلیه رشته کوه های منطقه گناباد و دماوند نیز داشته اند .

اعضاء تیم :

آقایان میثمی ، شورابی ، جهانبخش ، سخاوت و آخوندزاده