همزمان با اغاز روز دانش اموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی تیم کوهنوردی بیدخت به ارتفاعات خضری صعود کردند. در این صعود تیم کوهنوردی از غار فارسان دشت بیاض نیز دیدن نمودند. این غار دارای دهانه بسیار بزرگ و زیبا میباشد. سرپرستی تیم را اقای میثمی عهده دار بودند.

ورزش و جوانان بیدخت