ب ر اساس برنامه هفتگی تیم کوهنوردی بیدخت در جمعه ۸ دی ماه صعود به ارتفاعات اشتران کوه به انجام رسید .

گزارش صعود توسط سرپرست گروه جناب اقای شورابی :

باسلام وعرض ادب صعودبه ارتفاعات  اشتران کوه .راس ساعت ۷صبح تیمی متشکل از۹نفرازبیدخت حرکت بسمت چاه زینه را آغاز نمودند. ساعت۸صبح آغازپیاده روی بردامنه های کوه اشتران صعودخودرابسمت بالاآغازوپس ازیک و نیم ساعت کمی استراحت وتجدیدقواادامه صعودتاارتفاعات انجام گرفت .  ولی درادامه کار به صخره های بلندوصعب العبوربرخوردنمودیم درحدودساعت۱۱جهت حفظ سلامتی افرادگروه اقدام به برگشت بسمت پایین نموده درساعت یک بعدازظهرپایان برنامه به انجام رسید .

ورزش و جوانان بیدخت

(تصاویر : محمد جهانبخش)