جودوکاران شهر بیدخت در مسابقات تربت حیدریه یادبود سردار شهید  حاج اصغر رمضانی شرکت نموده و موفق شدند مقام های اول تا سوم را اوزان مختلف کسب نمایند .
مقام اول محمد ده مرده
دوم دانیال شیرمحمدی
مقام‌ سوم حسین بادامکی و روح اله قاسمی

از زحمات اساتید محترم و پرتلاش اقایان اسکندری و یعقوبی و ریاست هیات شهرستان جناب اقای پاسدار  جهت حمایت و همراهی و فراهم نمودن زمینه شرکت جودوکاران در این مسابقات و نیز اقایان اسکندری و حیدری جهت پیگیری کارهای اجرایی تقدیر و تشکر می نماییم.

ورزش و جوانان بیدخت