برنامه کلاس های ورزشی تربیت بدنی بیدخت در تابستان ۹۳ بشرح زیر می باشد.

کلاس فوتسال ویژه دانش آموزان ابتدیی و راهنمایی    از سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ساعت ۱۶  سالن فوتسال

کلاس آموزشی ژیمناستیک ویژه پسران  از روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ساعت ۱۸

کلاس آموزشی ژیمناستیک ویژه دختران  از روز دوشنبه ۲۶  خرداد ماه ساعت ۱۷

کلاس آموزشی تکواندو ویژه دختران از ۱۹ خرداد ماه ساعت ۳۰ /۱۷ روز های فرد  سالن رزمی

کلاس آموزشی  فوتبال ویژه ابتدایی و راهنمایی از روز سه شنبه ۳ تیر ماه استادیوم ورزشی مرحوم دکتر نقره  ساعت ۱۸

کلاس های اسکیت و شنا و دیگر رشته ها در صورت به حد نصاب رسیدن برگزار خواهد شد .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت