هیات جودو بیدخت با توجه به وقفه یک ماهه کلاسهای آموزشی خود را از ۱۸ آبان ماه اغاز نموده است .

این کلاسها در روزهای زوج و از ساعت ۱۸-۱۶ در محل خانه رزمی شهید خاکی بیدخت برگزار می شود .

 

ورزش و جوانان بیدخت