با یاری خداوند بعد از سالیان متمادی و تلاش تمامی عزیزان بیدختی به خصوص شهردار و شورای محترم اسلامی شهر آقایان میر و امینی و … و مسئول تربیت بدنی بیدخت آقایان میرزایی و قاسم زاده از روز دوشنبه ۸ مهرماه با نظارت آقای جهانگیری و همکاری بازیکنان و مسئولان تیم های آوا و فجر و آقای نیکخواه کاشت چمن اغاز می شود .

امیدواریم این استادیوم با نگهداری مناسب مشکل زمین تمرینی بیدخت را  مرتفع نماید .

هر چند به جهت نگهداری بنا به سخنان آقای قاسم زاده ،تربیت بدنی بیدخت هزینه بالای آن را به تنهایی قادر به رفع نبوده و تمامی همشهریان باید در این امر کمک رسان باشند.