بعد از کش و قوس های فراوان در ارتباط با کاشته شدن یا نشدن چمن و پس از حدود ۶سال انتظار برای کاشت چمن بیدخت در مهر  ۹۲ با کاشت چمن متاسفانه به دلیل اهمال برخی بزرگتران بیدخت ! یک مجموعه ورزشی در حال نابود شدن است .

به این موارد کاری نداریم  هر چه بوده به اصطلاح دوستمان باید گذاشت و گذشت  ؟ اما روی سخنمان با برخی به اصطلاح فوتبالی های بیدخت است …

در کنار اعتراض برخی کشاورزان و.. در بیدخت به غیر از یکی دو نفر فوتبالی باقی دوستان به جای اینکه پشتیبان کاشت و نگهداری چمن ورزشی باشند در پستوی منزلشان قایم شده اند تا مبادا نسیم گرم تابستان به صورت مبارکشان بتابد .

سخنمان با شماست که فریاد نداشتن چمن شما به فلک رسیده بود اما حالا از سنگ صدا بلند می شود اما از شما …هیچ

به اصطلاح خودمان : بخاری ندیدیم از شما.

انگار ارزوی این مجموعه و بازی کردن در آن را باید به گور ببریم.

قضاوت را به ایندگان خواهیم سپرد .

(دل نوشته یک فوتبالی )

 

 


  1. true گفت:

    تا بوده همینجوری بوده
    برخی بزرگان به اصطلاح خودتان … از اون حرفان تا بیان در صحنه
    فقط در سایه حرکت می ککنند