به اطلاع متقاضیان و مربیان کلاسها می رساند از اول تیر ماه ۱۳۹۴ مدیریت سالن ورزشی به هیئت باستانی بیدخت  ( آقای علی دهمرده ) به مدت سه ماه واگذار شده است . شماره همراه : ۰۹۱۵۵۳۳۴۱۸۰

ورزش و جوانان بیدخت