کادر داوری هیئت فوتبال بیدخت متشکل از اقایان ابوالفضل صفری(مسئول کمیته داوران)  ، مهدی علی اکبری (مسئول کمیته اموزش ) و مهدی علیپور در لیست پرکار ترین داوران استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۴ قرار گرفته که نشان دهنده لیاقت و شایستگی این عزیزان در سطح شهرستان و استان می باشد .

این موفقیت بزرگ را به جامعه ورزشی بیدخت تبریک می گوییم.

روابط عمومی هیئت فوتبال بیدخت