نهم اردیبهشت ماه مصادف با روز ملی شورا ها بر تمامی زحمت کشان شورای اسلامی شهر بیدخت که به حق در دو سال اخیر رابطه تنگاتنگی با ورزش و ورزشکاران بیدخت داشته اند را تبریک می گوییم .

 

 

shora

 

همچنین ، دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس را گرامی می داریم .

persian