در روز جهانی قدس مسئولین و ورزشکاران هیئت های ورزشی بیدخت حضوری پرشور در مراسم شهر بیدخت داشتند و اعلام حمایت خود را از ولایت و دستورات ایشان و حمایت از مردم ستمدیده غزه اعلام داشتند .

DSC03833

DSC03834

Picture 020