در روز ۲۲ بهمن ماه مسئولین هیئت های ورزشی شهر بیدخت و ورزشکاران نیز همانند تمامی ملت غیور ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه حضور یافته و با آرمان های بیانگذار کبیر انقلاب و رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق نمودند .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت