روز جمعه ۹۶/۴/۱۶ دومین مسابقه کورس سوارکاری سال ۹۶ در محل پیست سوارکاری شهرستان گناباد برگزار گردید.
در این دوره که حدود ۱۵ سر اسب از سطح شهرستان در ۲ گروه شرکت داشتند ۳ سر اسب از شهر بیدخت نیز حضور داشتند.
اسب جوان و پرانرژی شاهرخ که تولید آقای زارع حقیقی ست با مالکیت آقای علیرضا فانی زاده و سوارکاری آقای مجید زارع حقیقی در گروه دوم حائز مقام دوم شد .
هیئت سوارکاری بیدخت ضمن تبریک به این دو بزرگوار آرزوی موفقیت های بیش از پیش برای هر دو ایشان و سایر اعضای هیئت از درگاه احدیت آرزومند است.
هاشمی -هیئت سوارکاری بیدخت