با توجه ضرورت ورزشی در بخش بانوان ، تربیت بدنی بیدخت دفتری به جهت جلسات و برنامه های ورزشی خواهران در محل سالن رزمی در نظر گرفته و در هفته تربیت بدنی و ورزش بازگشایی شد . ساعات مراجعه عصرها صبح ها ساعت ۸ الی ۱۰ و عصر ساعت ۱۶ الی ۱۸ می باشد .

مسئول دفتر امور بانوان سرکار خانم حسینی مربی ورزشهای همگانی و ایروبیک ورزش و جوانان بیدخت می باشند .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت