در جلسه شورای قشر بسیج ورزشکاران که در محل اداره زندان گناباد در روز دوشنبه ۸/۲/۹۳ با حضور مقامات شهرستان گناباد برگزار گردید فرمان محترم سپاه گناباد سرهنگ فولادی و مدیریت تربیت بدنی سپاه جناب آقای نجف زاده از در اختیار گذاشتن سالن سپا بیدخت به تربیت بدنی استقبال نموده و به این عمل تاکید داشتند در این جلسه آقای قاسمزاده مسئول تربیت بدنی بیدخت ضمن بیان مشکلات ورزشی شهر و نبود یک مکان مستقل برای ورزش باستانی سخن به میان آورده که در این راستا فرمانده محترم سپاه سالن حوزه امام حسین (ع) را برای این کار پیشنهاد نمودند .ایشان ضمن در اختیار گذاشتن این سالن به هیدت باستانی و یا هر هیئت دیگر ورزشی بیدخت بیان نمودند که سالن تازه تاسیس نیز در آینده نزدیک به یک هیئت ورزشی در شهر بیدخت واگذار خواهد شد. این جلسه با حضور ریاست اداره ورزش و جوانان گناباد و بیدخت شاهدوست و قاسمزاده، ریاست زندان گناباد جناب آقای نقوی، معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش جناب آقای مشکین رو، فرمانده محترم سپاه جناب سرهنگ فولادی و نجف زاده و کریم زاده از فرماندهان سپاه و جمعی از پیشکسوتان و مدیران ورزشی دانشگاه ها با ریاست آقای عشقی پیشکسوت ورزشی شهرستان برگزار گردید.

تربیت بدنی بیدخت از همکاری صمیمانه و خالصانه فرماندهی محترم سپاه و معاونت تربیت بدنی سپاه جناب آقای نجف زاده  کمال تشکر و قدردانی را دارد