هفت کشتی گیر شهر بیدخت به همراه دیگر کشتی گیران گنابادی  در مسابقات کشتی چهار جانبه کاشمر خوش درخشیدند. این مسابقات که در شهرستان کاشمر و با حضور تیم های گنباد،بردسکن،کاشمر و خلیل اباد برگزار شد کشتی گیران بیدختی با مربیگری اقای خزایی مقام های زیر را کسب نمودند:

عادل دولتخواه در وزن ۷۵ کیلوگرم مقام اول

علی کاظمی در وزن ۱۲۵ کیلو گرم مقام اول

مصطفی مقنی در وزن۷۰ کیلوگرم  دوم

سعید پورخواجه در وزن۶۱ کیلو گرم دوم

امیر پورخواجه در وزن ۳۵ کیلوگرم  مقام سوم

خاطر نشان می شود در ۲۰ بهمن ماه نیز شهر بیدخت میزبان مسابقات کشتی چند جانبه گرامیداشت دهه فجر یادبود شادروان بهرام دهقان خواهد بود .

ورزش و جوانان بیدخت