امیر حسین صفری دونده قهرمان کشوری موفق شد در مسابقات دوی صحرانوردی استان انتخابی مسابقات کشوری  به میزبانی گناباد قهرمانی خود را تثبیت نماید .

این ورزشکار در این رقابتها و در رده جوانان با برتری کامل مقام اول را از آن خود کرد .

ابوطالب میر دونده خوش آتیه بیدخت نیز با درخشش خود توانست در این رده مقام سوم را از آن خود کند .

ورزش و جوانان بیدخت