• تیم کوهنوردی بیدخت در صعود امروز خود موفق به صعود در رشته کوه اشتران شدند. در این صعود ده کوهنورد حضور داشتند و برنامه ۸ ساعت به طول انجامید.

  • ازمون ارتقا کمربند بین باشگاهی ( بیدخت، نوغاب، مند و گناباد ) – جمعه ،حسینه اعظم مند و قبولی ده تکواندوکار بیدختی در این ازمون (( مربی خانم صادقی پناه))
  • المپیاد ورزشهای همگانی ۲۷ و ۲۸ دیماه در محل سالن ورزشی شهید رجایی برگزار می شود. از شهر بیدخت ورزشکاران و داورانی در این مسابقات حضور خواهند داشت.