اعضای باشگاه ها و هیئت های ورزشی شهر بیدخت در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن شرکت کردند.