جهت خیر مقدم و تبریک  انتصاب جنای اقای ازقندی ریاست جدید دانشگاه علمی کاربردی و بهزیستی ،مسئولین هیئت های ورزشی در دانشگاه بیدخت حضور یافتند. در این بازدید در خصوص برگزاری مسابقات و برنامه های مشترک ورزشی مابین دانشگاه و تربیت بدنی بیدخت تبادل نظر صورت گرفت. جناب اقای ازقندی نیز در خصوص کمک به تیم های فعال ورزشی بیدخت  از سوی دانشگاه و دیگر حامیان مالی در جهت حمایت از ورزش به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با انحرافات اجتماعی  تاکید داشتند . قرار بر این شد تا در اولین برنامه مشترک مسابقات فوتسال جام دانشجو بعد از هماهنگی نهایی در شهر یدخت برگزار شود . اقایان قاسم زاده ، صفری ،هاشمی ،نیکخواه و مهدی علی اکبری در این برنامه حضور داشتند.

ورزش و جوانان بیدخت