ضمن تبریک به اقای ایمان احمدی  جهت حضور در رقابت  انتخابی تیم ملی فوتبال  دانش آموزان کشور ، ارزوی موفقیت برای این فوتبالیست خوب بیدختی برای قبولی در تست نهایی و حضور در تیم ملی دانش آموزان ایران اعزامی به مسابقات اسیایی داریم .  تمرین انتخابی تیم ملی دانش آموزان کشور ۵شنبه این هفته با حضور منتخبین استانهای سراسر کشور  در رامسر برگزار خواهد شد . ضمنا از ریاست نمایندگی هیئت فوتبال بیدخت جناب اقای محمدی  و مسئول اجرایی  جناب اقای رضا نیکخواه و مسئولین محترم تربیت بدنی آموزش و پرورش گناباد و اداره ورزش و جوانان شهرستان  جهت پیگیری موضوع تقدیر و تشکر ویژه ای داریم .

ورزش و جوانان بیدخت