در روز جمعه ۹ مرداد ماه در سالرزو تاسیس سازمان انتقال خون مسابقات سوارکاری شهرستان گناباد با حضور خیل عظیم تماشاگران و سوارکاران شهرستان برگزار شد . در این مسابقات از شهر بیدخت آقایان مجید زارع حقیقی با اسب پریسا و اسب اسپید با مالکیت اقای حیدری  ، آقای حسین زارع حقیقی با اسب سفید برفی ، آقای محمد دهقان با اسب یکتا حضور داشتند .

در این مسابقات در گروه اول اقای مجید  زارع حقیقی در رشته کورس به مقام دومو در گروه سوم با اسب اسپید به مقام سوم دست یافت .

از مسئول محترم هیئت سوارکاری بیدخت اقای هاشمی به جهت همکاری و برنامه ریزی حضور ورزشکاران و اقای رفیعی به جهت حمل  اسب های ورزشکاران به محل مسابقات تقدیر و تشکر داریم .

خاطر نشان می شود با همکاری شهرداری محترم و شورای اسلامی شهر بیدخت در اینده ای نزدیک پیست سوارکاری و موتور سواری شهر بیدخت افتتاح خواهد شد و امید آن می رود در شهریور یا مهرماه امسال مسابقات کورس به میزبانی شهر بیدخت برگزار شود .

ورزش و جوانان شهر بیدخت

IMG_۲۰۱۵۰۸۰۱_۱۴۱۹۴۲ IMG_۲۰۱۵۰۸۰۱_۱۴۲۰۱۹ IMG_۲۰۱۵۰۸۰۱_۱۴۱۹۱۰