نظر به برگزاری مسابقات دومینو  در دانشگاه ازاد اسلامی واحد گناباد نمایندگی ورزش و جوانان بیدخت در قالب دو تیم در این رقابت ها حضور یافت .

این مسابقا ت که از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۵ اسفند ماه در محل سالن ورزشی امام علی ع دانشگاه آزاد اسلامی گناباد اغاز شده بود شرکت کنندگان در ۸ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند .

در پایان رقابت ها با حضور مسئولین و معاونین دانشگاه به تمامی شرکت کنندگان لوح تقدیر اهدا شده و تیم های معماری و عمران  دانشگاه آزاد تیم های برتر انتخاب شدند .

اعضاء تیم تربیت بدنی بیدخت الف :

نوریانی

زنگنه

شریفی

برهانی

خدادادی

اعضاء تربیت بدنی بیدخت ب :

دهمرده

قمری

دهقانی

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت

گروه تربیت بدنی بیدخت الف

گروه تربیت بدنی بیدخت الف

 

مسابقات دومینو دانشگاه آزاد گناباد

مسابقات دومینو دانشگاه آزاد گناباد

مسابقات دومینو دانشگاه آزاد گناباد

مسابقات دومینو دانشگاه آزاد گناباد

مسابقات دومینو دانشگاه آزاد گناباد

مسابقات دومینو دانشگاه آزاد گناباد

مسابقات دومینو دانشگاه آزاد گناباد

مسابقات دومینو دانشگاه آزاد گناباد

مسابقات دومینو دانشگاه آزاد گناباد

مسابقات دومینو دانشگاه آزاد گناباد