اولین جلسه هیاتهای ورزشی بیدخت با ریاست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان در محل تربیت بدنی بیدخت تشکیل شد. در این هم اندیشی مسولین و مربیان هیاتهای ورزشی شهر بیدخت در خصوص کاستیها و مشکلات هیاتها به اظهار نظر پرداختند و از اداره ورزش و جوانان شهرستان تقاضای پیگیری و مساعدت نمودند. در ابتدای جلسه مسول نمایندگی ورزش و جوانان بیدخت ضمن گزارش فعالیت ۴سال اخیر به ۷درخواست اصلی و کلیدی  نمایندگی بیدخت اشاره نموده و اظهار امیدواری کردند با رویکرد ورزشی و مجاهدانه  جناب اقای امینی این مسایل مرتفع گردد.قاسم زاده از تلاشهای جناب اقای فاضلی در مدت حضور و همراهی با نمایندگی ورزش بیدخت در خصوص توسعه اماکن ورزشی و تحویل ملزومات وتشکهای ورزشی تقدیر و تشکر نمودند. در انتهای جلسه ریاست اداره ورزش و جوانان ضمن پاسخگویی به پیشنهادات و موارد مطرح شده در خصوص برنامه های آتی اداره ورزش و جوانان در شهرستان و شهر بیدخت مواردی را بیان نمودند. خاطر نشان میشود با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته  در هفته تربیت بدنی از ۲۶ مهرماه برنامه های متنوعی در شهر بیدخت برگزار می شود  که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

ورزش و جوانان بیدخت