جلسه هم اندیشی روسای هیئت ژیمناستیک استان خراسان ضوی روز سه شنبه ۲۸ مهرماه در محل دفتر هیئت استان برگزار شد . در این جلسه ریاست و دبیر محترم هیئت ژیمناستیک استان اقایان معماریان و سلطانی و دیگر مسئولین کمیته های استان به تشریح فعالیت ها و برنامه ها در رشته ژیمناستیک پرداختند .

در این جلسه روسای هیئت های ژیمناستیک گناباد ، تربت حیدریه ، تربت جام ، نیشابور  و مشهد حضور داشته و به بیان نظرات و برنامه های شش ماهه اول سال ۹۴ پرداختند .

در این جلسه آقای قاسم زاده ضمن بیان برنامه های هیئت ژیمناستیک گناباد تا مهرماه ۹۴ خاطر نشان نمودند که هیئت گناباد خوشبختانه از لحاظ مکان و وسایل در حد مطلوبی بوده و برنامه های اموزشی خود را به صورت مستمر برگزار می نماید . نحوه برگزاری ازمون سطح یک ، توزیع کارت های عضویت فدراسیون و جزوات اموزشی از برنامه های این جلسه بود.

منبع: هیئت ژیمناستیک گناباد