جلسه اعضا تربیت بدنی بیدخت در راستای مسابقات دهه فجر

این جلسه در روز ۱ بهمن در محل دفتر تربیت بدنی بیدخت برگزار شد

و تصمیماتی در ارتباط با مسابقاتی که در دهه فجر برگزار خواهد شد گرفته شد

tar

asd