اطلاعیه
هیئت والیبال بیدخت برگزار می کد
کلاس اموزشی والیبال ویژه پسران ( نوجوانان-جوانان)
شروع کلاسها : اول شهریور ماه
مربی : علیرضا مغنی ( برترین ورزشکار  هیئت والیبال بیدخت در سال ۹۲)
اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۵۸۲۵۴۵
هیئت والیبال شهر بیدخت