تربیت بدنی بیدخت با همکاری کانون غدیر  از اول آذر ماه کلاس آموزشی فوتسال خود ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی آغاز خواهد کرد  متقاضیان برای ثبت نام به دفتر تربیت بدنی بیدخت و یا به کانون غدیر مراجعه نمایند .

تلفن تربیت بدنی بیدخت ۷۳۳۳۶۳۶

کانون غدیر بیدخت ۷۳۳۳۳۰۹