هیئت فوتبال بیدخت برای اولین بار ثبت نام کلاس آموزشی فوتبال ویژه  دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی را آغاز نموده است .

متقاضیان به جهت ثبت نام به دفتر تربیت بدنی بیدخت مراجعه نمایند .

شروع کلاس ها : ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۳

محل برگزاری : زمین چمن ورزشی دکتر مرحوم نقره

مربی : احسان حسینی

هیئت فوتبال بیدخت