تربیت بدنی بیدخت برای اولین سال کلاس آموزشی بدمینتون  ویژه دانش آموزان دختر را برنامه ریزی نموده است . لذا متقاضیان به جهت ثبت نام می توانند با دفتر تربیت بدنی بیدخت و یا کانون غدیر تماس حاصل نمایند . شروع کلاس ها از ۱۵ آذر ماه در صورت رسیدن به حد نصاب خواهد بود .

دفتر تربیت بدنی ۷۳۳۳۶۳۶