اعضاء تیم ورزشی شهرستان گناباد در اولین حضور خود در المپیاد ورزشهای همگانی مقام های متعددی کسب نمودند.

  •  قهرمانی تیم پنج نفره گناباد بیدخت در  المپیاد ورزشی همگانی خراسان رضوی در رشته داژبال و راهیابی به مسابقات کشوری توسط اقایان یوسف ترکا. امیدفاطمی .رحمت الله کاظمی بیدختی .علی فرهادی باغسیاهی . سیدمحمدامین موسوی
  • قهرمانی اقای یحیی داستانی را در مسابقات دارت
  • قهرمانی تیم سه نفره گناباد را در مسابقات المپیاد ورزشی همگانی خراسان رضوی در رشته پلخمون و راهیابی به مسابقات کشوری توسط اقایان محمودباقرزاده .محمدباقرزاده .یاسرمحمودی باغسیاه
  • نایب قهرمانی تیم پنالتی هدفمند توسط خواهران گناباد
  • مقام چهارم  تیم والیبال سه نفره خواهران گناباد بیدخت (اوای کویر)

در این مسابقات تیم سه نفرطناب زنی بیدخت مشکل از اقایان علی دادمندیان ، عادل دولتخواه و مهرشاد بیناباجی نیز شرکت کرده بودند.

از همه عزیزانی که در اعزام این تیم دست داشتند بخصوص ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان جناب اقای امینی ونیز معاونت ایشان اقای اکبری و نیز سرکار خانمها قادری و غفوری تشکر ویژه ای باید داشته باشیم.

ورزش و جوانان بیدخت