تیم کوهنوردی  بیدخت در روز جمعه ۱۶ تیرماه به کو ه های اطراف کلات شهرستان صعود نمودند. این برنامه شامل  فرود از ابشارهای دره میموند و باهمکاری وهمت گروه کوهنوردی حافظان طبیعت گناباد بود .

ورزش و جوانان بیدخت