شهردار و اعضاء محترم شورای اسلامی شهر بیدخت در نظر دارند تا در پارک شش هکتاری سه فضای ورزشی جدید روباز ایجاد نمایند . در بازدیدی که از سوی جناب مهندس میر و جناب اقای امینی و نیز ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان جناب اقای فاضلی از این فضا ها صورت گرفت مقرر شد تا شهرداری اندازه زمین های مذکور را برای اقدامات بعدی به ورزش و جوانان بیدخت ارائه نموده تا طراحی مناسبی برای این  زمین ها انجام گیرد . با توجه به اندازه های تقریبی این زمین ها برای ورزش تنیس خاکی ، والیبال ساحلی و پیست استاندارد اسکیت در نظر گرفته خواهد شد . ضمنا جناب اقای مهندس میر نیز قول مساعد دادند تا در صورت همکاری و مشارکت اداره کل ورزش و جوانان در خصوص ایجاد چمن مصنوعی در استادیوم دکتر نقره همکاری نمایند .

همچنین شهرداری بیدخت در حال طراحی و پیاده نمودن اولیه پیست سوارکاری با همکاری هیئت سوارکاری در مسیر ورودی مزار جعفر اباد می باشد .

ورزش و جوانان بیدخت از همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر بیدخت در خصوص اهمیت به توسعه ورزش همگانی تقدیر و تشکر ویژه ای دارد .

ورزش و جوانان بیدخت